Åpningstider

Mars uke 11:
Fredag 18:00 – 21:00
Lørdag og søndag 10:00-16:00

Uke 12
Onsdag og torsdag 10:00 – 15:00
Fredag 18:00 – 21:00
Lørdag og søndag 10:00 – 16:00

Uke 13
Onsdag og torsdag 10:00 – 15:00
Fredag 18:00 – 21:00  
Lørdag og søndag 10:00 – 16:00

April uke 14 Palmehelgen
Fredag 18:00 – 21:00
Lørdag og søndag 10:00 – 17:00

PÅSKEUKEN 15
10:00 – 17:00

Uke 16
2. påskedag 10:00 – 15:00
Lørdag og søndag 10:00 – 17:00