Leiligheter i bakken

Priser
6-manns leiligheter: Kr 1.300,- pr. døgn (Kr 1.500,- i vinterferie og påske).
8-manns leiligheter: Kr 1.500,- pr.døgn (Kr 1.700,- i vinterferie og påske).

Viktig informasjon:
Minum leie er 2 døgn hele året.
Bo enheten vil være tilgjengelig fra kl 19:00 om ikke annet er avtalt. Er enheten ledig døgnet før din ankomst, kan tidligere innflytting avtales. Ring oss evt. på 74 30 340 om dette.

Booking må gjøres her innen klokken 15.00 ankomstdag.

Husk! Det kan kun leies for minimun 2 døgn! (Ikke skifte på lørdag!)

Vanlig innsjekk er fra kl. 19:00 og utsjekk kl 16:00.
Under vinterferie og påske er innsjekk fra kl. 16:00 og utsjekk kl. 12:00

Alle leilighetene må bookes med kjøp av obligatorisk utvask.

Vinterferie og påske
Ønsker du å leie leie leilighetene under vinterferien eller i påsken kan så kan de kun leies minimum 5 døgn.
Alternativ 1 fredag-onsdag
Alternativ 2 onsdag – mandag

Disse periodene blir raskt utleid, så ta kontakt med oss så fort du har bestemt deg.

BOOK NÅ!

Leietakers ansvar

Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i og i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår. Leietaker og deres reisefølge er forpliktet til å overholde husregler og følge bruksanvisninger som finnes på stedet. Leietaker plikter å følge bestemmelser angående røyking og husdyrhold. Overtredelse av dette medfører et gebyr på minimum kr 1500,-Leietaker er erstatningspliktig ovenfor utleier for tap og skade som påføres bygning eller inventar. Leietaker forplikter å betale utleier for ekstrakostnad som skyldes leietakers, medreisende eller besøkendes adferd. Før avreise forplikter leietaker å rydde inn- og utvendig og følge de angitte instruksjoner som gjelder ved avreise. Dersom disse ikke følges vil leietaker bli fakturert. Selv om utvask blir gjort av skisenteret skal leiligheten være ryddet, søppel fjernet og oppvask  tatt. Leietaker må også sørge for at leiligheten forlates i forsvarlig låst og skadefri stand. Dersom uhell skulle oppstå, meldes dette omgående.

Mangler ved utleieobjektet

Om leietaker har en alvorlig klage vedr.sin boenhet ved ankomst, ber vi om at det varsles i billettluken i heisen, eller sentralbord blir underrettet. Mindre feil og mangler kan vente til dagen etter. Feil som oppstår under oppholdet må også underrettes oss slik at vi har mulighet til å rette opp i dette.  Eventuelle Krav om erstatning må sendes til Grong Skisenter skriftlig, med bilder og/eller kvitteringer senest en uke etter endt leieperiode.

Avbestilling

Avbestilling må skje skriftlig til post@grong-skisenter.no. Om avbestillingen skjer innen 15 dager før ankomst, betales innbetalt beløp tilbake minus et ekspedisjonsgebyr på NOK 250,- Om avbestilling skjer 14 dager eller senere før ankomst, må gjesten betale 70 % av leiebeløpet dette gjelder også dersom sykdom forhindrer oppholdet og det må avbestilles 14 dager før eller senere før ankomst.
Vi anbefaler deg derfor å tegne reiseforsikring via ditt forsikringsselskap.

Ved tilbakebetaling av beløp som er betalt via online booking vil det gebyret DIBS tar for gjennomføringen bli trekt av summen.

Force Majeure

Partene kan tre ut av denne avtalen dersom boenheten ikke kan benyttes på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd på vann- eller el tilførsel og lignende hendelser som hverken utleier eller leietaker kunne forutse eller påvirke.