Skiskole, Lørdag 23 januar.

I samarbeid med Grong Alpint arrangerer vi skiskole og målgruppen er
6-12 år. For at vi skal kunne avholde kurset med smitteregler er vi avhengig av den som skal være med på kurset må kunne ta heis alene, eller i følge med en forelder/foresatt.

Tidspunktet for kurset er lørdag 23 januar mellom kl 11-14 og har en kostnad på kr 500,- inklusive heiskort hele denne dagen.
Det er et maksantall på 15 deltakere og påmelding skjer i billettluka ved heishuset.
Oppmøte utenfor varmestua, der man er klar med ski og hjelm kl 11.