Heiskortpriser

Det er mye penger å spare med å handle heiskort på nett før du ankommer skianlegget. Slik sparer du penger, tid og kø.

Velkommen til Grong Skisenter sesongen 2020 – 2021

På grunn av Coronarestriksjoner har vi fått en kapasitetsbegrensing og vi  anbefaler at dere handler heiskort FØR dere reiser til vårt anlegg.

Du kan kjøpe heiskort på 2 måter:

1. Lad opp eksisterende Keycard – Gå rett i bakken!

2. Kjøp heiskort og nytt Keycard online – hent heiskort i vår automat ved parkeringen skistua.

Det er plassbegrensing i anlegget grunna smitteverntiltak.
Hvis Booking Alternativ og Antall tilgjengelig står som 0 er vi desverre utsolgt for skipass den dagen du har valgt.

 Heiskortet aktiveres automatisk ved første tur i heisen. 

Kjøpte heiskort refunderes ikke, men vi kan være behjelpelig med å flytte dag mot et gebyr på kr 50 pr kort. Ta kontakt på telefon 74 33 03 40 i vår åpningstid så kan vi bistå med endringen.

Key-Card kan du få kjøpt på Intersport Sport i Grong, Namsos eller Rørvik!
Da er du klar til å kjøpe billett på nett 🙂

Kikk deg videre her!

 

Retningslinjer
Vi ber om at alle våre gjester setter seg inn i våre retningslinjer for kjøp av skipass.
Key-Card
Det kreves av alle billettyper. Pris kr. 75,-
Familiekortet
Familiekortet gjelder for en familie som har samme folkeregistrerte adresse.
* Dagskort- og Weekend-familie selges kun i billettluka/heisboden. Familiekortet gjelder også for studenter som studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som  kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen, eller er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i  opplæringslovens kapittel 4. Vernepliktige med verneplikts bok inngår også i familiekortet istedenfor en ungdom. Studiekort/bevis skal uoppfordret forevises og være merket med gyldig semestermerke og foto sammen med attestasjon fra skole som bekrefter skolegang inneværende semester.
Sesongkort
Alle som kjøper sesongkort skal vise bankkort, førerkort, pass el. annen godkjent legitimasjon med foto. Sesongkortet er personlig og kan ikke overdras. All næringsvirksomhet i skisenteret og område krever skriftlig tillatelse fra driftsselskapet.  Ved misbruk eller brudd på bestemmelsene kan skipasset inndras.
Barn 0-6 år
Våre minste alpinister har Gratis adgang til skianlegget, men av sikkerhetsmessige grunner bør barna ha tilsyn når de ferdes i løypenettet.
Vær og føre
Vær og føre er ofte svært skiftene i fjellet. Kunden er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski ferdigheter før kjøp av skipass.
SkiPass fordelskort
Fordelskortet gjelder for sesongkortholdere og er personlig. Fordelene ved dette kortet kan ikke overdras til andre. Vi viser til aktuelle retningslinjer gitt av den enkelte samarbeidspartner.
Oppfordring
Vær oppmerksom i anlegget, og tenk på egen sikkerhet bruk hjelm!